Çocuğumu okula göndermezsem ceza alır mıyım?

15.05.2013 21:34

 a) Çocuğunu okula göndermeyen; 


b) Verilen izin süresini geçiren; 

c) Geç nakil yaptıran; 

d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren; 

e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen; 
veli okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe (kaymakam ve/veya vali) hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veliye tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir. 

Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe karşın çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanlarına okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için on (15) TL idari para cezası verilir. Bu para cezasına karşın çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen veliye ayrıca beş yüz (500) TL idari para cezası verilir. 

Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar, yüz (100) TL idari para cezası ile cezalandırılırlar. 

Okula göndermemekte ısrar etmeniz durumunda, çocuğunuzun koruma altına alınması söz konusu olabilir, hatta velayet hakkını kaybedebilirsiniz.