Başka burs kaynakları var mıdır?

17.05.2013 10:17

 Belediyelerin yılın farklı dönemlerinde okula devam eden öğrencilere yönelik yardımları, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, toplum merkezleri, aile danışma merkezleri gibi kurumlar aracılığıyla belirli yardımlar ve il/ilçenizdeki dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütlerince verilen yardımlardan yararlanabilirsiniz. Bu kurumlar ve kuruluşlarca yapılan yardımlara ek olarak okulların, okul/aile birlikleri tarafından organize edilen öğrencilere yönelik yardımlar için de okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilirsiniz.