Ekonomik durumum yetersiz olduğunda çocuğumun eğitimi için destek alma şansım var mıdır?

17.05.2013 10:33

 İlköğretim devlet okullarında parasız verilmesine karşın bir çocuğun okula kaydı ve devamı ailenize ekonomik açıdan bazı yükler getiriyor olabilir. 


Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında nüfusun en yoksul %6lık kesiminde bulunan ve maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını okula gönderemeyen veya sağlık kontrollerini yaptıramayan aileleri ekonomik yönden destekleyen bir sosyal güvenlik programı bulunmaktadır. Program kapsamında sağlanan destek koşullu olup, ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermelerine bağlıdır. Programın eğitim yardımı kısmı, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 

Bu program çerçevesinde Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) eğitim yardımları vardır. Bunun yanı sıra eğitim yardımları çerçevesinde eğitim materyali yardımları, özürlülere yapılan eğitim yardımı ve taşımalı eğitim vardır. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim kurumlarında sınavlı veya sınavsız parasız yatılı ya da burslu okuma imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra koşulları sağlayan öğrenciler Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının yaptığı sınava girerek ilköğretim 4. sınıftan itibaren ortaöğretimi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı olarak okuma olanağından yararlanabilirler.