Endüstri Sistemleri Mühendisi

09.05.2013 23:36

 TANIM

Endüstri Sistemleri Mühendisi, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak olan sistemlerin tasarımını, planlamasını, kurulmasını ve denetimini yapan kişidir.

GÖREVLER

Endüstri Sistemleri Mühendisinin görevleri çalıştığı sektöre göre farklılıklar göstermektedir. İş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi kapsamında; İş sistemlerini gözlemleyerek analiz eder, Yöntem geliştirerek standartlaştırma, süre belirleme ve iş gören eğitimini destekleme amaçlarıyla incelemeler yapar, İş değerleme sistemlerinin kurulmasını ve buna bağlı olarak ücret teşvik sistemi ile ücretlendirme politikalarını belirler. İşyeri düzenleme ve malzeme yönetimi kapsamında, İşyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin belirlenmesi, malzeme akışının düzenlenmesini sağlar, İşyeri güvenliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ile taşıma, stok, bakım, onarım, yenileme ve genişleme gibi faaliyetlerin planlamasını yapar. Üretim planlaması ve kontrolü kapsamında, Üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak üretim planlamasını yapar, Tezgah yükleme, ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının kontrolü ve depolanması işlerini planlar, Ekonomik üretim miktarlarını saptar. Maliyet ve bütçe kontrolü kapsamında, Üretim maliyetinin tahmini, birim maliyetlerin hesaplanması ve kontrolü için gerekli kayıt düzenlemesini ve sistemin tasarımını yapar, Gereksiz malzeme ve işgücü kullanımının önlenmesini sağlar. Kalite yönetimi kapsamında, Çoğunlukla istatistiki yöntemler kullanılarak, üretilen mamullerin istenen kalitede olup olmadığının belirler, Toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanması ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için gerekli sistemlerin tasarlanması, kurulması, işletilmesi ve kontrol edilmesini sağlar. İş bilimi kapsamında, İnsan, makine, çevre ilişkilerini inceleyerek insanların sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Her türlü yazım ve çizim aletleri, Çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, yazıcı, hesap makinesi vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin, Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme özelliğine sahip Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, Matematik alanlarında başarılı ve bu alanlara ilgi duyan, Sorumluluk duygusu gelişmiş, Ekip çalışmasına yatkın, Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen ve araştırmacı kişiliğe sahip kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri Sistemleri Mühendisleri, genellikle büro ortamında çalışmaktadırlar. Bazen de atölye ve fabrikalarda ki üretim alanlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Yabancı dil (İngilizce).

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) Endüstri Sistemleri Mühendisliğilisans programı için yeterli (MF-4) puanı almak gerekir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Endüstri Sistemleri Mühendisliğini tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. İngilizce hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. İngilizce seviye sınavında başarılı olanlar mesleğin eğitimine 1. sınıftan başlamaktadırlar. Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programında, klasik Endüstri Mühendisliği eğitiminde verilen mekanik ve makine ağırlıklı programlar kaldırılmış ve yerine teknolojik gelişmelere paralel olarak bilişim sistemleri, enformatik ve yazılım ağırlıklı dersler eklenmiştir.

MESLEK EĞİTİMİ EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

I. Yıl Güz Dönemi; Genel Kimya, Programlamaya Giriş I, İngilizcede Akademik Beceriler 1, Sosyal Bilimin İlkeleri I, Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Matematik I, Genel Fizik, İkinci Yabancı Diller I.

I. Yıl Bahar Dönemi;
Programlamaya Giriş II, Ekonominin İlkeleri, İngilizcede Akademik Beceriler 2, Malzeme Bilimine Giriş, Matematik II, Mühendisler için Doğrusal Cebir, İkinci Yabancı Diller II

II. Yıl Güz Dönemi;
Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II, Optimizasyon II, Doğrusal Olmayan Modeller, Endüstriyel Bilişim Sistemleri II, Tasarım ve Uygulamalar, Üretim Sistemleri Analizi, Mühendislik İstatistiği II, İkinci Yabancı Diller IV, Türk Dili II.

II. Yıl Bahar Dönemi;
Mühendislik Ekonomisi, Seçmeli Ders I, İleri İmalat Sistemleri, Kalite Kontrol ve Güvenilirlik, İş Sistemleri Analiz ve Tasarım, İkinci Yabancı Diller VI

III. Yıl Güz Dönemi;
Finansal ve Maliyet Muhasebesi, Optimizasyon III, Rassal Modeller, Bilgisayar Bütünleşik İmalat ve Otomasyon, Üretim Planlama, Tasarım ve Kontrol, Simülasyon (Benzetim), İkinci Yabancı Diller V

III. Yıl Bahar Dönemi;
Seçmeli Ders II, İleri İmalat Sistemleri Seçmeli Ders III, Kalite Kontrol ve Güvenilirlik, İş Sistemleri Analiz ve Tasarımı, İkinci Yabancı Diller VI

IV. Yıl Güz Dönemi;
Seçmeli Dersler II, Seçmeli Ders III, Mühendislik ve Bilişim Etiği, ES Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop I, Bitirme Projesi I (ISE), İkinci Yabancı Diller VII

IV. Yıl Bahar Dönemi;
Seçmeli Ders VI, Seçmeli Ders V, Seçmeli Ders VI Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop II, Bitirme Tasarım Projesi II (ESM), İkinci Yabancı Diller VIII

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans diploması ve Endüstri Sistemleri Mühendisi unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstri Sistemleri Mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanları çok geniştir. Genel olarak üretim ve hizmetin bulunduğu her alanda, imalat sektöründe, lojistik sektöründe, bankacılık, sigortacılık, enerji, ulaştırma, turizm ve sağlık sektörlerinde iş imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, Amerika'da mahkemelerde Endüstri Sistemleri Mühendisleri görev almaktadır. Gelecekte ülkemizde de bu alanda iş imkanının olacağı düşünülmektedir. Endüstri Sistemleri Mühendisi, üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, işyeri düzenleme, proje yönetimi, iş değerlendirme ve ücret sistemleri ve yönetim bilişim sistemlerinde çalışmaktadır. Üretime destek sağlayan faaliyetler olan iş ve zaman etüdü, iş yeri düzenleme, hat dengeleme, verimlilik hesaplamaları, kapasite analizi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, planlama ve kalite güvencesi birimlerinde de görev almaktadırlar.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler. Ayrıca, öğrenciler kişisel çabaları ile işletmelerde proje bazlı çalışmalarda görev alabilirler. Bu tür proje bazlı çalışmalardan aylık asgari ücret kadar kazanç elde edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise firmanın ücret politikası ve meslek elemanının performansına göre asgari ücretin 3 ila 5 katı arasında ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Meslek elemanları, çalışma hayatlarının ilk yıllarında (3-5 yıl gibi) aktif olarak mühendislik yapmaktadır. İlerleyen yıllarda deneyim kazandıkça, özellikle de yöneticilik vasıflarına sahip olanlar işletmelerde yönetim kademelerine yükselmektedir.

BENZER MESLEKLER

Endüstri Mühendisi, Lojistik Yöneticisi, İşletme Mühendisi

BİLİŞİMİN ÖNEMİ

Mezunlar özellikle endüstriyel sistemlerin kaçınılmaz olarak yer aldığı sanayi, hizmet ve kamu sektöründe verimliliği artırarak en etkin rekabetçi üretim sistemlerinin tasarımlanması, kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi için istihdam edilirler. Geleneksel Endüstri Mühendisliği insan-makine ilişkilerini ve bunlara dayalı imalat sistemlerini göz önünde tutarken, Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü buna 'bilişim' boyutunu da ekler. Günümüzde işletme problemlerine çözüm üretilmesinde bilişim boyutu çok önem kazanmıştır. Endüstri Sistemleri Mühendisliği, bu alanda genel olarak hissedilen eksikliği giderebilir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlileri(www.izmirekonomi.edu.tr) Atılım Üniversitesi İnternet Sitesi (www.iesc.atilim.edu.tr) 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - 2009, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

İZMİR/ A.B. I-İ 1.1 2010/II