Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi

09.05.2013 23:29

 

TANIM

Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER
 • Gemi, deniz ve kıyı yapılarının uluslararası kurallara uygun tasarımını yapar,
 • Deniz dibinde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve ekonomik yolla söz konusu araçların üretimini planlar,
 • Tersane ve deniz yapılarının inşaatına ait şantiyelerde üretimi planlar, üretim sürecini yönetir ve kalite kontrolünü yapar,
 • Denizde seyreden taşıtların onarım, yapım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapı inşaatında hizmet verir,
 • Gerektiğinde deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
 • Deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında çalışır ve bu alanda yeni teknolojik gelişmeler için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 • Bilgisayar ve hesap makineleri,
 • Çizimle ilgili alet ve malzemeler (kağıt, kalem, cetvel, pergel, gönye, kumpas, şablon, rapido, hınar-tiriz gibi ölçüm ve çizim aletleri ve çeşitli büro malzemeleri),
 • Gösterge ve veri tabloları.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Matematik ve fizik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
 • Sayısal düşünme gücü yüksek,
 • Uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
 • Mekanik ve teknik işlere ilgili ve yetenekli,
 • Araştırma merakı olan, gözlemci,
 • Takım çalışmasına yatkın ve uyumlu,
 • Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
 • Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
 • Su altı ve su üstü araçlarının ve sabit deniz yapılarının tasarım ve üretimine karşı ilgili kimseler olmaları gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi ve Deniz Teknolojileri mühendisi; işin projelendirme ve planlama aşamasında bürolarda, inşa ve üretim aşamasında tersaneler ve şantiyelerde çalışmaktadır. Tersaneler ve inşaat şantiyeleri kısmen açık hava kısmi olarak da kapalı ortamda kurulmuşlardır. Çalışma durumuna göre vardiya ve nöbet olabilmektedir. Meslektaşlarıyla, armatörlerle, teknik ressamlar, teknisyenler, ustabaşları, işçiler ve yönetici kadro ile iletişim halinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi: İstanbul Teknik Üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi "Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği" bölümünde verilmektedir. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER Fizik,Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 • Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.Ayrıca Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Gemi İnşaatı önlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, "Deniz Teknolojisi Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıl olup, yabancı dilden muaf olan öğrenciler 4 yıl eğitim örmektedirler.Eğitimde;Matematik, Fizik, Kimya gibi genel kültür derslerinin yanı sıra, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Analatik Geometri, Gemi Mukavemeti ve Termodinamik, Kinematik, Fiziksel Oşinografi (Okyanus Bilimi), Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Makine Elemanları, Dinamik, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Gemi Direnci, Deniz Kirliliği, Gemi Hidrostatiği, Gemi Hidrodinamiği, Gemi İnşaatı, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi Yardımcı Makineleri, Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Gemi İşletmeciliği, Deniz kirliliği, Deniz hukuku, Ekonomi, İş Hukuku, ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Eğitim sırasında uygulamaya yönelik derslere de ağırlık verilmektedir. Öğrenciler yaz dönemlerinde kaynak, döküm ve gemi montajına, gemi yapımı ve liman inşaatına, bürolarda dizayn çalışmalarına yönelik staj yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile bitirenlere "Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği" lisans diploması ve unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarından olan ve Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'ye bağlı Tersanelerde, özel sektöre ait İstanbul Tuzla'da bulunan 30 adet tersanede ve ayrıca yurdumuzun sahil kesimine dağılmış değişik kapasitelerde hizmet veren tekne ve yat yapan tersanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Askeri Tersanelerde, gemi söküm tesislerinde Gemi İnşaat Mühendisi olarak, ayrıca Loyd'larda ve gemi sigorta acentelerinde sörveyör veya kontrolör olarak, çeşitli denizcilik şirketlerinde, gemi işletmeciliği alanında planlamacı olarak çalışabilmekte, DPT veya Ulaştırma Bakanlığına bağlı liman ve işletmelerde, dizel motor fabrikaları veya Türkiye temsilciliklerinde, mühendislik bürolarında görev yapabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrencilerin belli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler. Ayrıca; öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenci kredisi ve özel kuruluşların başarılı olan öğrencilere verdiği burslardan yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Başlangıç aylık ücret; kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kuruluşlarında ise asgari ücretin 4-5 katı seviyesindedir. İşletmenin yapısı ve hizmet içeriklerine ve çalışanların işteki pozisyonlarına göre artış olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte ilerleme, kişinin kendisini sürekli yenilemesi ve özellikle de çok iyi yabancı dil bilmesi ile mümkün olabilmektedir. Denizcilik alanında uluslar arası standartlara uyulması için yurt dışı ile yoğun ilişkiler kurulması nedeniyle kişinin kendini sürekli geliştirmesi ve çeşitli seminer ve eğitim programlarına katılmasını gerektirmektedir. Üst eğitime devam ederek akademik kariyer yapabileceği gibi İşletme veya Mühendislik Bilimleri Dalında lisansüstü eğitim görebilir. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların uğraş konularına göre uzmanlaşarak tecrübeleri doğrultusunda yönetim kademelerinde görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği.

EK BİLGİLER
SORUMLULUK
Gemi ve Deniz teknolojileri mühendisleri ; gemi, açık deniz ve kıyı yapılarına ait sistemlerin ekonomik yönden dizaynı ve üretiminden; bu alandaki mevcut teknolojileri geliştirmekten, yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktan sorumludurlar.

İŞ GÜVENLİĞİ
Özellikle tersane ve şantiyelerde koruyucu iş güvenliği önlemleri alınmalı, çarpmalara ve makinelerden kaynaklanabilecek mekanik tehlikelere karşı dikkati olunmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
Meslek elemanları,
İlgili Üniversitede bölüm eğitmenleri,
Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) ÖSYM 2000,
(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu 2010,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu ÖSYM,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.