SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

07.05.2013 23:02

 Amacı

Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla açılan Sosyal Bilimler Liselerinin amacı;  

·         Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

·         Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlamak,

·         Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

·         Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamaktır.

Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır.  Sınıf mevcutlarının 24 olduğu bu okullarda karma ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilir. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler.

Okulun eğitim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler istedikleri takdirde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebilirler.

Giriş şartları

Sosyal Bilimler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim kurumları Seviye Belirleme Sınavını (SBS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek  öğrencilerin;  

·         Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları,

·         6 ve 7’inci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.