Veli konferansının amacı nedir?

16.05.2013 23:18

 Öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçleri ile ilgili çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla uzmanlar veya okul personeli tarafından velilere yönelik konferans, seminer gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Velilere yönelik konferans ve seminer gibi toplantılarda şu gibi konular ele alınabilir: Okula başlama, okul fobisi, gelişim dönemi özellikleri (velileri çağrılacak çocukların yaş düzeylerine göre), ilköğretim çağı çocuklarında karşılaşılan problemler, öğrenme güçlüğü, ergenlerle iletişim vb.