Yazılım Mühendisi

09.05.2013 22:50

 TANIM

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

GÖREVLER

Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar, Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar, Tasarım yapar, Program yazar, Programı test eder, Yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir, Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı, Cd, memory stick vs. Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yazılım Mühendisi olmak isteyenlerin; Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin "Yazılım Mühendisliği" bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin " Yazılım MühendisliğiTezsiz Yüksek Lisans" programında verilmektedir.

Atılım Üni. (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi,

Beykent Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi,

Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi,

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Bilimleri Fakültesi,

Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Lefke Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi,

Yaşar Üniversitesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Mantık, İngilizce, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli "MF-4" puanı almak, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda "Üretim Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A) Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, 1 yıl ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Eğitim süresince okutulan dersler;

1. Yıl; Fizik, İngilizce, Genel Kimya, Matematik, Programlamanın Temelleri, Ekip Dinamikleri ve İletişim, Nesneye Yönelik Yöntemler, Mühendislik Bilimleri, Ayrık Yapılar

2. Yıl; Veri Yapıları ve Algoritmalar, Matematik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, Mühendislik Ekonomisi, Ayrık Yapılar, Doğrusal Cebir, Türk Dili, Bilgisayar Mimarisi, Yazılım Geliştirme, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

3. Yıl; Atatürk İlke ve İnkılapları, Olasılık ve Deneysel Hesap Yön, İşletim Sis.ve Bilg.Ağlar, Yazılım Kalite Güv. Ve Testi, Profesyonel Yazılım Müh.Uyg., Veri Tabanı ve Yönetimi, Uygarlık Tarihi, Yazılım Tasarımı ve Mim., Yazılım Gereksinimleri Analizi,

4. Yıl; Bütünleşik Proje, Yazılım Projesi Yönetimi, Alan ve Bölüm Seçmeli Dersler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Yazılım Mühendisliği" lisans diploması ve "Yazılım Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar. Günümüzde birçok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem hergeçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır. Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

MESLEKTE İLERLEME

Yazılım Mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler. Kendi işlerini kurabilirler.

BENZER MESLEKLER

Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı.

EK BİLGİLER

Çeşitli üniversitelerimizde çoğunlukla mühendislik fakültelerine bağlı bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yetişen bilgisayar mühendisleri aldıkları eğitimin yoğunluğuna göre yazılım ağırlıklı bilgisayar mühendisi olarak da mezun olabilirler.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Web Sitesi (www.ieu.edu.tr), Boğaziçi Üniversitesi Web Sitesi (www.boun.edu.tr), Atılım Ünivesitesi Web Sitesi (www.atilim.edu.tr ), Meslek elemanları, 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, ÖSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.