Bölüm 1 -İlköğretimin Amacı ve Kazandırdıkları

İlköğretimin en temel kazanımları nelerdir?

15.05.2013 20:59
 İlköğretimin birinci kademesinde çocuklar okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçe'yi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinirler. Ardındanikinci kademede öğrenciler yaşama ve bir üst öğretim kademesine(ortaöğretim...
Devamını oku

Çocuğum ilköğretime başladıktan sonra her dersi aynı öğretmen mi okutacak?

15.05.2013 20:58
 İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi halinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin...
Devamını oku

Çocuğum ilköğretime başladığında karşılaşacağı görevliler ve onların temel sorumlulukları nelerdir?

15.05.2013 20:56
 Okul Müdürü : Okul müdürü; ders vermenin yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden...
Devamını oku

Eğitim öğretimi hangi kurum organize eder? (İlköğretim okulları hangi bakanlığa bağlıdır?)

15.05.2013 20:55
 Eğitim öğretim hizmeti devletin asli işleri arasında sayılmakta olup, Anayasanın "sosyal devlet ilkesi" gereğince, kanunda nitelikleri belirtilen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla; bu görev Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. (www.meb.gov.tr)
Devamını oku

İlköğretimin süresi ne kadardır?

15.05.2013 20:53
 İlköğretim kurumları, sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Bir üst eğitim kurumuna, yani ortaöğretime devam etmek için bu belgenin alınması zorunludur.
Devamını oku

Çocuğum hangi yaşlar arasında ilköğretime devam edecek?

15.05.2013 20:52
 Zorunlu ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını (72 ayı) bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.
Devamını oku

İlköğretim nedir ve çocuğum ilköğretime devam ederek neler kazanır?

15.05.2013 20:48
"İlköğretim davası, insan olma, millet olma davasıdır :" M. Kemal Atatürk Okul öncesi eğitim sonrasında 6-14 yaşları arasındaki çocukların devam etmek zorunda olduğu,...
Devamını oku