Bölüm 2- Okula Kayıt

Çocuğum okula gitmek zorunda mıdır?

15.05.2013 21:38
 T.C. Anayasasına göre, ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Devamını oku

Anne/baba olarak çocuğumun ilköğretime kaydı ile ilgili sorumluluğum nedir?

15.05.2013 21:37
 Her veli, vasi veya aile başkanı ("aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi bulunmadığında ilköğretime devama zorunlu olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındırandır) çocuğu zamanında ilköğretim okuluna kaydettirmekle yükümlüdür.
Devamını oku

Eğer çocuğumu okula kaydettiremezsem ne ile karşılaşırım?

15.05.2013 21:37
 Zorunlu öğrenim çağında olup da belirli zaman içerisinde okula kaydettirilmeyen çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarından isterler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi...
Devamını oku

Çocuğumun okula devamını sağlamakla yükümlü müyüm?

15.05.2013 21:36
 Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna sürekli devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
Devamını oku

Çocuğum hangi durumlarda izinli sayılabilir?

15.05.2013 21:35
 Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî...
Devamını oku

Çocuğumu okula göndermezsem ceza alır mıyım?

15.05.2013 21:34
 a) Çocuğunu okula göndermeyen;  b) Verilen izin süresini geçiren;  c) Geç nakil yaptıran;  d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;  e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;  veli okul idaresince köylerde...
Devamını oku

Çocuğum hem okula devam edip hem de çalışabilir mi?

15.05.2013 21:34
 İlköğretim çağındaki çocukların çalıştırılması onların gelişimleri açısından zararlıdır.  Ayrıca 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre;  * İlköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa...
Devamını oku

Çocuğumu kendime ait tarlada, bağ-bahçede çalıştıramaz mıyım?

15.05.2013 21:33
 Çocuğun ev, tarla, bağ ve bahçede çalıştırılması, kardeşlerine bakması gerektiği için okulda devam edemediği durumlara da rastlanmaktadır. Bu durumda bile anne/baba olarak çocuğun en öncelikli hakkı eğitim olduğunu ve ilköğretimin zorunlu olduğunu unutmayınız. Çocuğunuzun yapacağı bu işler...
Devamını oku

Çocuğumun kaç yaşından itibaren ilköğretime başlaması gerekir?

15.05.2013 21:31
 İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde arasında 72 ayını dolduran çocuklar kayıt yaptırmak zorundadır. Çocuğunuz yaşça kayıt hakkını elde etmesine karşın, bedenen yeterince gelişmiş değilse, sizin isteğiniz üzerine, okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir...
Devamını oku

Çocuğum altı yaşından önce de ilköğretime başlayabilir mi?

15.05.2013 21:31
 İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; ilköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
Devamını oku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>