Bölüm 5- Okul Başarısı

Çocuğumun okul başarısını nasıl takip edebilirim?

16.05.2013 21:47
 Çocuğunuzun okul içindeki başarısını değerlendirmenizin, takip etmenizin en etkili yolu veli toplantılarına katılmanız ve sınıf öğretmeni/öğretmenleri ile bir araya gelmenizdir. Çocuğunuzun öğretmeni ile bir araya gelmenizi sağlayan veli toplantılarının tarihleri okul idaresince sizlere...
Devamını oku

Ev ödevi nedir?

16.05.2013 21:47
 Ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması ve programda ayrılan zamanın yeterli olmaması gibi çeşitli...
Devamını oku

Ev ödevleri öğrenciye neler kazandırır?

16.05.2013 21:46
 Ev ödevleri, öğrencilerin, bilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını ve geliştirmelerini, eksik yönlerini tamamlamalarını, bağımsız ve düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını, okul dışındaki bilgi kaynaklarını kullanmalarını ve verilen sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenmelerini ve...
Devamını oku

Veli olarak ev ödevlerini daha etkili hale getirmede üstüme düşen sorumluluklar nelerdir?

16.05.2013 21:45
 * Çocuklar ödevlerinin büyük bir kısmını evde yapmaktadırlar. Çocuklarınıza uygun çalışma ortamı (aydınlık, sessiz vb.) ve araç-gereç sağlamalısınız. Çocuğun rahat çalışabilmesi için dikkatini dağıtacak uyaranların olmadığı bir odasının olması, ısının ve aydınlanmanın yeterli olması ve...
Devamını oku

Çocuğumun okul başarısı nasıl, hangi yöntemlerle değerlendirilir?

16.05.2013 21:45
 Öğrenci başarısının belirlenmesinde ülke genelinde geçerli olan ölçme ve değerlendirme esasları dikkate alınır. Bu çerçevede çocuğunuzun başarısının belirlemesinde, sınavlar, projeler, performans ödevleri, derse katılım ve ders içi performanslarından aldığı puanlar kullanılır....
Devamını oku

Performans değerlendirme nedir?

16.05.2013 21:44
 Öğrencinin ortaya koyduğu ürünlerin bütününe "performans" adı verilir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, "performans değerlendirme" olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme için...
Devamını oku

Performans görevi nedir?

16.05.2013 21:43
 Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Performans görevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir. Çok çeşitli...
Devamını oku

Proje görevi nedir?

16.05.2013 21:43
 Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans görevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı çalışmalardır. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir....
Devamını oku

Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) nedir?

16.05.2013 21:42
 Öğrenci ürün dosyası, çocuğunuz haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları, resimler, fotoğraflar, boyama çalışmaları, ses veya görüntü kayıtları, proje çalışmaları, performans görevleri, kontrol listeleri, dereceli puanlama...
Devamını oku

Çocuğum ders yılı boyunca kaç tane performans görevi, proje ve sınavla değerlendirilir?

16.05.2013 21:42
 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans görevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.  4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üç ve...
Devamını oku
1 | 2 | 3 | 4 >>