Bölüm 6- Okul Başarısı

İlköğretim yaşamı boyunca çocuğumdan beklenen davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:14
 Çocuğunuzdan;  * Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,  * Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,  * Öğretmenlerine, okul...
Devamını oku

Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:13
 Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:  * Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar...
Devamını oku

Çocuğumun olumsuz davranışlarına yönelik uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

16.05.2013 23:13
 İlköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı...
Devamını oku

Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:12
 Kınama, öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.  Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:  * Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız...
Devamını oku

Yaptırımlardan veli olarak haberim olacak mı?

16.05.2013 23:11
 Yaptırım öğrenci velisi olarak size bildirilir. Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve bu durum ile ilgili veli bilgilendirilir. Okulun ve öğrencilerin mallarına...
Devamını oku

Okul değiştirmeye neden olan davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:11
 Okul değiştirme, öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.  Okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:  * Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir...
Devamını oku

Çocuğum ile ilgili alınan kararlara itiraz etme hakkım var mı? Var ise nasıl itiraz edebilirim?

16.05.2013 23:10
 Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde okul müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama yaptırımı ile ilgili itirazları inceler. Okul değiştirme yaptırımı ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz...
Devamını oku

Yaptırımlar çocuğumun dosyasına işlenir mi? Hangi durumlarda silinir?

16.05.2013 23:09
 Uygulanan yaptırım, öğrencilerin dosyalarına işlenir. Bu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi hallerinin görülmesi durumunda, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, ders yılı sonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla yaptırımlar, öğrencilerin dosyalarından silinebilir....
Devamını oku