Bölüm 7- Veli Katılımı

Veli olarak okulun hangi faaliyetlerine katılabilirim?

16.05.2013 23:20
 Okula başlayan çocuğunuzun eğitim yükünü sizinle paylaşan ve yeni bağımsız yaşam becerileri kazanmasını sağlayan okuldaki profesyonellerle (öğretmen, rehber öğretmeni, okul idarecisi vb.) geliştireceğiniz işbirliği çocuğunuzun başarısını artıracaktır. Bu süreçte okul sisteminin içine...
Devamını oku

Veli toplantılarının amacı nedir? Katılım zorunlu mudur?

16.05.2013 23:19
 Veli toplantıları öğrencilerin süreç içerisinde yaptıkları faaliyetleri değerlendirme sonunda aldıklar notların öğrencilerin her türlü gelişimleri ve davranışsal problemlerinin veliye aktarılması amacıyla okulda yapılan toplantılardır. Ayrıca okul ile ilgili genel bazı bilgiler de paylaşılır....
Devamını oku

Veli bilgilendirme toplantısının amacı nedir?

16.05.2013 23:18
 Veli bilgilendirme toplantısı, yöneltme yönergesi ile sisteme giren yeni bir uygulamadır. Yöneltme çalışmalarının amacına uygun gerçekleştirilebilmesi için işbirliğinin sağlanabilmesi ve velilerin de uygulamaya dahil edilmesi gerekir. Bir üst öğretim kurumuna veya mesleğe yöneltme sürecine...
Devamını oku

Veli konferansının amacı nedir?

16.05.2013 23:18
 Öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçleri ile ilgili çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla uzmanlar veya okul personeli tarafından velilere yönelik konferans, seminer gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Velilere yönelik konferans ve seminer gibi toplantılarda şu gibi konular ele...
Devamını oku

Gönüllü veli nedir?

16.05.2013 23:17
 Gönüllü veli; proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olan, etkinliklerin, bireysel veya gruplar halinde yapılmasına katkı sağlayan, okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olan, gerektiğinde...
Devamını oku

Okul-aile birliği nedir ve görevleri nelerdir? Nasıl üyesi olabilirim?

16.05.2013 23:17
 Ailenin eğitim ortamlarındaki etkin katılımının en önemli aracı Okul-Aile Birlikleridir. Okul-aile birlikleri okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velilerinden oluşur. Okul-aile birliklerinde okulda daha önce görev yapmış yöneticiler, öğretmenler, mezunlar ve hayırseverlere onur üyeliği...
Devamını oku

Gönüllü veli nasıl belirlenir?

16.05.2013 23:16
 Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları dağıtılır ve bu formların...
Devamını oku

Okul Gelişim Yönetim Ekibi nedir ve görevleri nelerdir? Nasıl üyesi olabilirim?

16.05.2013 23:15
 Okul-Aile Birliğinin yanında velilerin katılımını öngören okuldaki diğer bir oluşumda, "Okul Gelişim Yönetim Ekibi"dir.  İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmak, okulun fizikî ve insan...
Devamını oku