Çalışmayı Sürdürmek

11.05.2013 19:47

 ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEK

 

“Zihnin Dağılmasını Önlemek”

 

 

 

Amaç:             Bu bölümde, çalışmaya başladıktan sonra çalışmayı sürdür­meyi engelleyen zihin dağılmasının içten ve dıştan kaynaklanan se­bepleri anlatılmış ve bunlarla başa çıkacak yollar önerilmiştir.

 

SORULAR

 

Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebileceksiniz:

 

1)     Zihnin dağılmasına yol açan sebepler nelerdir?

 

2)     Zihnin dağılmasına yol açan ve içten kaynaklanan sebeplerle nasıl mü­cadele edilir?

 

3)     Zihnin dağılmasına yol açan ve dıştan kaynaklanan sebepler nelerdir?

 

4)     Yatarak çalışmak, müzik dinleyerek çalışmak, çalışma verimini nasıl etkiler?

 

5)        Televizyonun ve telefonun çalışmayı engellememesi için neler yapmak gerekir?

 

 

 

Dikkatin dağılması sebebiyle çalışma veriminin düşmesi; hem ders başında geçen sürenin uzamasına hem de zevk veren etkinlik­lere daha az zaman ayırmaya yol açar. Diğer taraftan başarının düş­mesi ve zevk veren etkinliklere zaman ayıramamak okuldan ve eği­timden uzaklaşmaya sebep olur.

 

Zihnin dağılmasına yol açan sebepler içten ve dıştan kaynakla­nabilir.

 

 

 

ZİHNİN DAĞILMASINA YOL AÇAN İÇ SEBEPLER

 

Zihnin dağılmasına yol açan iç sebepler;

 

• Hayal kurmak ve

 

•    Endişelere kapılmaktır.

 

Hayal kurmak çalışmaya başlayan bir öğrencinin çalışmasını en­gelleyen ve en sık karşılaşılan durumdur.

 

Çalışmaya başladığınızda hayalleriniz sizi içine alıyor ve çalış­manızı engelliyorsa size iki farklı yol önereceğiz;

 

•       Birincisi böyle bir durumla karşılaştığınızda kurmak istediğiniz hayali kendinize bir ödül

 

olarak verin. “Bu ders çalışma seansı­mı tamamladığım zaman, 10 dk. hayal kuracağım”

 

deyin. Eğer iç disiplini kuvvetli bir öğrenciyseniz, çalışma motivasyonunuz artacaktır. Bu

 

takdirde seansın sonunda kendinize tak ettiğiniz ödülünüzü zevkle verin ve hayalinizi

 

zevkle kurun.

 

• Ders çalışırken hayale dalarsanız ve bunu kendinize ödül olarak verecek şekilde erteleyemiyorsanız, ikinci önerimiz kurduğunuz hayale devam etmeniz ve bitirmenizdir. Hayalinizi bitirip doyu­ma ulaşın ve tekrar dersinize dönün. Bu hayallerin geri gelmesi­ni önlemenin bir yoludur. Hayallerinizi birdenbire keserseniz, bir süre sonra onları düşünmeye başlamanız kaçınılmazdır. Bir­çok kişi hayal kurma isteği ve hayal kurmanın pişmanlık arasın­daki ikilemden kendini kurtaramaz ve verimli çalışamaz. Siz öy­le yapmayın. Hayalinizi tamamlayın ve dersinize dönün.

 

               Bazı öğrenciler hayallerini sürdürdükleri ve hayallerine gö­müldükleri zaman, bundan çıkamadıklarını ve dolayısıyla derse dönemediklerini söylemektedirler. Böyle durumlar için önerece­ğimiz yol şudur:

 

•      Beş-on dakika gibi makul bir süre sonra derse dönemediğinizi fark ederseniz,

 

yeniden kalkın yürüyün, hafif fizik egzersiz hare­ketleri yapın, kendinizi, zihninizi ve

 

havanızı değiştirin.

 

 

 

ENDİŞELER

 

Zihnin dağılmasına yol açan bir başka sebep endişelerdir. “Bu sınavda başarılı

 

olabilecek miyim?”

 

“Ya başaramazsam, annemin-babamın yüzüne nasıl bakaca­ğım?”

 

“Arkadaşlarım benden çok çalıştı, ben tam hazırlanamadım...”

 

“Bu iş olmayacak galiba...”

 

“Çalışacak bunca konu var, hiç zaman kalmadı. Mahvoldum, ha­pı yuttum”

 

         Bunlar ve buna benzer düşünceler önemli bir sınava hazırlanan her öğrencinin zihnini meşgul eder. Bu tür endişelerle başa çıkma yolları dördüncü bölümde çeşitli yönleriyle ele alınıp incelenmekte ve çok yönlü başa çıkma yolları anlatılmaktadır.

 

        Ancak bu noktada basite indirgenmiş bir formül olarak kendi kendinize şu soruları sormanızı öneririz:

 

“Bu düşünceler benim çalışmamı kolaylaştırıyor mu?”

 

“Bu düşünceler amacıma hizmet ediyor mu?”

 

 

 

“Bu düşünceler bana yardımcı oluyor mu?”

 

Bu sorulara verilecek cevap “Hayır” olduğuna göre, yapılacak olan bu düşüncelerden uzaklaşıp çalışmaya yönelmektir.

 

 

 

YATILI OKULLARDA EĞİTİM BAŞARISI

 

DAHA YÜKSEKTİR

 

Yatılı okullarda başarı oranı gündüzlü okullardan daha yüksektir.

 

Bunun üç sebebi vardır:

 

•     Düzenli ve programlı çalışma saatleri.

 

•     Etüd odalarının zihnin dağılmasına sebep olacak ve çalışmayı engelleyecek

 

uyaranlardan arındırılmış olması.

 

•     Sabah etüdleriyle sağlanan tekrar imkanı.

 

Okulda başarıyı yükseltmek için yapılacak olanların başında kendi çalışma şartlarınızı, yatılı okulların çalışma şartlarına yaklaş­tırmak gelir. Bu konuda atılacak birinci adım çalışma odanızı zih­nin dağılmasına sebep olacak ve çalışmayı engelleyecek uyaranlar­dan arındırmaktır.

 

Nedir bunlar?

 

POSTERLER

 

•       Zihnin dağılmasına yol açarak ders çalışmayı engelleyen dış se­beplerin başında

 

posterler gelir.

 

        Bir erkek öğrenci düşünün. Odasında sevdiği takımın posteri asılı. Bu öğrencinin o postere bakıp, takımının bir önceki hafta yaptığı maçı, bir sonraki hafta yapacağı maçı düşünmemesi mümkün müdür? Aynı şekilde takımının puan cetvelindeki yeri­ni düşünmemesi, boşu boşuna kaçırdığı puanlar olmasa, şu anda çok daha iyi bir yerde olacağını düşünmemesi mümkün müdür?

 

         Bu konuda bilgilendirdiğimiz gençlerin büyük çoğunluğu, bir haftalık uygulamadan sonra bize izlenimlerini bildirdiklerinde, bu görüşe katıldıklarını söylemişlerdir.