Çocuğum, yurt dışından yeni gelmesi, tutuklu olması, oturduğumuz yerde okulun olmaması, sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememesi veya öğrenimine ara vermesi v.b. bir durumda ise kaydı nasıl gerçekleşir?

15.05.2013 21:10

 Çocuğunuz sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilir. Bu sınavlar; 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise branş öğretmenin ve okul rehber öğretmenin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır. Çocuğunuz 10-14 yaş grubunda ise okul müdüründen Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)dan yararlanıp yararlanamayacağını öğreniniz. Bilgi için bölüm 11'e bakınız.