Çocuğum altı yaşından önce de ilköğretime başlayabilir mi?

15.05.2013 21:31

 İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; ilköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.