Çocuğum hangi durumlarda izinli sayılabilir?

15.05.2013 21:35

 Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. 


Ayrıca ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağda, bahçede, tarlada tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.