Çocuğum hangi durumlarda sınıf tekrarı yapamaz?

16.05.2013 21:30

 Çocuğunuz; 


* Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaysa, 
* Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiriyorsa, 
* Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemediyse, 
* 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam ediyorsa sınıf tekrarı yaptırılmaz.