Çocuğum hangi yaşlar arasında ilköğretime devam edecek?

15.05.2013 20:52

 Zorunlu ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını (72 ayı) bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.