Çocuğum hem okula devam edip hem de çalışabilir mi?

15.05.2013 21:34

 İlköğretim çağındaki çocukların çalıştırılması onların gelişimleri açısından zararlıdır. 


Ayrıca 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre; 

* İlköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar 

* İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise, çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulamak şartıyla  ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırabilirler

Bu hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz (400) Türk Lirasından bin   (1000) Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahallî mülki amir tarafından verilir. 

4857 Sayılı İş Kanununa Göre, 

* On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

* On dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.