Çocuğum nasıl sınıf başkanı olur?

16.05.2013 21:02

 İlköğretim okullarında her sınıfın bir başkanı olması esastır ve ders yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir.