Çocuğum okula gitmek zorunda mıdır?

15.05.2013 21:38

 T.C. Anayasasına göre, ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.