Çocuğum yarışmalara katılabilir mi?

16.05.2013 21:17

 Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir. Yarışma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenen yarışmalara tüm çocuklar katılabilirler. Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararası da düzenlenebilir.