Çocuğuma hangi durumlarda diploma verilmez?

16.05.2013 20:55

İlköğretim 8. sınıfı tamamlamayanlara diploma verilmezi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 31. madde b ve ç bendine göre ,ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir.

Bu durumların yanı sıra çocuğunuzun nüfus kağıdı o yaşa kadar çıkarılmadıysa diploma verilmez.