Çocuğumun başarı düzeyi nasıl belirlenir?

16.05.2013 21:40

 İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek puanlar ile bunların not karşılığı ve dereceleri aşağıda verilmiştir; 


DERECE NOT PUAN 

Pekiyi 5, 85-100 

İyi 4, 70-84 

Orta 3, 55-69 

Geçer 2, 45-54 

Başarısız 1, 0-44