Çocuğumun ders yılı sonundaki karne başarısına nasıl karar verilir?

16.05.2013 21:30

 İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz. 


Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. 

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlıklı yılsonu ortalaması hesaplanır. Öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.