Çocuğumun ilköğretime başlaması için neden 72 ayını doldurması gerekmektedir?

15.05.2013 21:30

 72 ayın belirlenmesinin sebebi çocukların fiziksel, zihinsel gelişim, dili kullanma, sosyal ve duyuşsal alanlardaki olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir. Fiziksel gelişimde istenen hazır bulunuşluk bağımsız hareket edebilme, kaslarının gelişiminin özellikle el kaslarının kalem tutabilecek düzeyde gelişiminin tamamlanmış olmasıyla ilgilidir. Zihinsel gelişim açısından bu dönemlerde çocuklarda mantıksal düşünme gelişmeye başlar. Kavram gelişimi hızlanır. Yaparak, yaşayarak, duyu organlarını kullanarak deneyim kazanır. Bu alandaki gelişimleri; çevresindeki eşyaların adını söyleyebilir, rakamları sayabilir, sağını solunu bilir vb. olarak yeterlidir. Dil gelişimi açısından çocuklar bu yaşta yetişkin diline yakın bir konuşma yeteneğine sahip olurlar. Karşılıklı konuşma artmıştır, konuşmaktan zevk alırlar, duygularını ve düşüncelerini başkalarına rahatlıkla aktarabilirler. Sosyal ve duyuşsal gelişim olarak artık arkadaşlara özellikle yaşıtlarıyla birlikte olmaya ihtiyaç duydukları bir dönem içindedirler. Aynı zamanda sorumluluk duygusunun da gelişmeye başladığı dönem olduğu için çocukların bu yaşta okula başlaması en uygun zamandır.