Çocuğumun nüfus cüzdanındaki yaşı gerçek yaşı değil, ne yapmalıyım?

15.05.2013 21:15

 Bu durumu okul idaresiyle paylaşmalısınız. Çocuğunuzun yaşıtları ile birlikte olmaması, yaşına uygun sınıfa devam edememesi başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.