Çocuğumun okul başarısı nasıl, hangi yöntemlerle değerlendirilir?

16.05.2013 21:45

 Öğrenci başarısının belirlenmesinde ülke genelinde geçerli olan ölçme ve değerlendirme esasları dikkate alınır. Bu çerçevede çocuğunuzun başarısının belirlemesinde, sınavlar, projeler, performans ödevleri, derse katılım ve ders içi performanslarından aldığı puanlar kullanılır. Değerlendirmenin amacı, geliştirme ve destekleme etkinliklerini kullanarak öğrencinin durumunu belirlemek ve etkili geri bildirimler vermektir.