Çocuğumun yarıyıl sonunda aldığı not nasıl belirlenir?

16.05.2013 21:37

 Bir dersin yarıyıl notu belirlenirken o yarıyıla ait; 

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans görevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. 

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans görevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. 

Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir.