Şartlı Nakit Transfer (ŞNT) Yardım Sistemi nedir ve ana hedefleri nelerdir?

17.05.2013 10:33

 Şartlı Nakit Transferi, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren yoksul ailelere nakdi destekle eğitim çağındaki çocuklarının eğitimini, teşvik etmeyi amaçlar. Şartlı yardım, diğer yardımlardan farklı olarak, yardım alan kişilerin bazı gereklilikleri yerine getirdikçe yardım parası almaya hak kazandıkları bir yardım programıdır. 


Çocuk sayısına, cinsiyetine ve yaşına göre değişen miktarlarda yapılan bu yardımı alabilmek için kişilerin öncelikle gerekli belgelerlerle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları, değerlendirmeler sonucunda yardımı almaya hak kazanmaları daha sonra da yardım için gerekli olan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir