Şartlı Nakit Transferi eğitim yardımına başvurular nasıl ve ne zaman yapılır?

17.05.2013 10:32

 ŞNT yardımı için başvurular, her yıl sadece 15 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında; illerde valilik bünyesinde, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV), bazı yerlerde ise okul müdürlüklerince veya muhtarlarca alınır. ŞNT yardımı nüfusun en yoksul %6lık kesimine verilen bir yardımdır, dolayısıyla bu yardıma herkes başvuramaz. Yardıma başvuran kişilerde; ilköğretim-ortaöğretime devam eden çocuk sahibi olma, hiçbir sosyal güvenceye, mal varlığına ve düzenli bir gelire sahip olmama şartları aranır. Kişiler kendilerine verilen ŞNT başvuru formundaki soruları cevaplarlar ve bu bilgiler SYDVlarınca bilgisayar üzerinden ŞNT sistemine girilir.