Şiddet nedir ve kaç tür şiddet vardır?

17.05.2013 10:07

 Şiddet, her türlü güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel, ruhsal veya cinsel açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. "İstismar" veya "kötüye kullanım" ifadeleri de şiddet ile aynı anlama gelmektedir ve kullanılmaktadır. Fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere üç tür şiddetten söz edilebilir.