3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

10.05.2013 19:01

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİ OLAN ÇOCUKLAR

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Yerinde oturamama,

 • Sürekli hareket halinde olma,

 • Sürekli konuşma,

 • Bağırma ve başkalarını yaptığı işten alıkoyma,

 • İsteklerini erteleyememe,

 • Sorulan sorular tamamlanmadan cevaplama,

 • Grup içinde sırasını beklemede zorlanma,

 • Sakin ve gürültüsüz biçimde oynamakta zorlanma,

 • Dikkat süresinin kısa olması,

 • Başladığı işi bitirmede güçlük yaşama,

 • Günlük işlerde unutkanlık yaşama gibi.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım gelişim özellikleri normal gelişim gösteren akranlarıyla benzerlik göstermektedir.
Gerekli durumlarda beceri analizleri hazırlanarak çocuğun beceriyi daha küçük parçalar halinde öğrenmesi sağlanmalıdır.
Dil Gelişimi Basit ve net yönergeler kullanılmalıdır.
Yönerge verilirken çocukla göz teması kurularak yönergeyi anladığından emin olunmalıdır.
Verilen yönergeyi anlaması için çocuğa zaman verilmelidir.
Verilen yönergeyi çocuğun tekrar etmesi istenmelidir. Böylece çocuğun kendisine verilen görevi anladığından emin olunabilir.
Bilişsel Gelişim DEHB riski olan çocuklar zihinsel yetersizliği olan çocuklar değildir.
Dikkat sürelerinin kısa olması nedeniyle yapılan etkinliğin uzun olmamasına dikkat edilmelidir.
Çocuğun kullandığı ilaçlar takip edilmelidir. İlacın etkilerinden kaynaklanan olumlu ya da olumsuz bir durum varsa aile ya da psikiyatristle görüşülmelidir.
Gerekirse günlük etkinlik çizelgesi çocuğun görebileceği bir yere asılarak çocuğun her etkinlikten sonra ne yapılacağını görmesi sağlanmalıdır.
Yapılan etkinliklere katılmasını sağlamak amacıyla etkinlikler sırasında sembol pekiştireçler kullanılarak çocuğun ilgisinin etkinlik üzerinde kalması sağlanmalıdır.
Yapılan etkinlikler sırasında çocuğun yapabildikleri vurgulanarak etkinliklere katılımı sağlanmalıdır.
Etkinlik ile ilgili malzemeler dışındaki materyaller ortadan kaldırılmalıdır.
Çocuğa yaptığı uygun davranışlarla ilgili olumlu, uygun olmayan davranışlarıyla ilgili düzeltici dönütler verilmelidir.
Çocuk öğretmene yakın bir yere ve model alabileceği çocukların yakınına oturtulmalıdır. Ayrıca cam kenarı, pano yanı gibi uyarıcılardan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Sınıf içinde uyulması gereken kurallar çocukla birlikte belirlenerek resimlendirilmeli ve çocuğun görebileceği bir yere asılmalıdır.
Çocuğa sınıf içinde etkinlikler sırasında basit görevler verilmelidir.
Çocuğun sınıf ortamında diğer arkadaşları tarafından etiketlenmesinin önüne geçmek için gerekli özen gösterilmelidir.
Çocuğu sınıf içinde sürekli uyarmak yerine, sözel olmayan ifadeler kullanılarak çocuk davranışı konusunda yönlendirilmelidir (Örneğin, bir tarafı yeşil diğer tarafı kırmızı bir kart kullanarak, çocuk uygun davranışlar gösterdiğinde kartın yeşil tarafı çocuğa dönük olarak tutulurken; uygun olmayan bir davranış gösterdiğinde kartın kırmızı tarafı çocuğa dönük tutularak sürekli sözel uyarıdan kaçınılabilir.)
Sosyal etkinliklere katılması konusunda cesaretlendirilmelidir.
Verilen yönergeler açık ve net olmalıdır.
İletişim kurarken mutlaka çocuğun göz hizasında olunmalıdır.
 Motor Gelişim DEHB riski olan çocuklar için spor yapmak son derece yararlıdır. Bu çocuklar dikkatlerini toplama sorunları ve hareket gereksinimleri nedeniyle sportif etkinliklere yönlendirilmelidir.
Etkinlikler sırasında hareket içeren faaliyetlerde bu çocuklara görev verilmelidir.
Sınıf içinde belli aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmasını sağlamak amacıyla görevlendirilerek öğretmen inisiyatifinde ayağa kalkmasına izin verilmelidir.