6. Dil ve Konuşma Bozukluğu

10.05.2013 18:57

 

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN ÇOCUKLAR

 

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

Alıcı dil becerilerinde sorun yaşayan çocuklar:

 • Sorulara uygun cevaplar veremezler,

 • Sözlü olarak sunulan bilgiyi kullanamazlar,

 • Sözlü yönergeleri takip edemezler,

 • Nitelik, sıralama, karşılaştırma bildiren kavramları anlamada zorlanırlar,

 • Karmaşık cümleleri anlamada zorlanırlar.

İfade edici dil becerilerinde sorun yaşayan çocuklar:

 • Dil bilgisi kurallarını yanlış kullanırlar,

 • Bir konudan başka bir konuya atlarlar,

 • Sözcük dağarcıkları sınırlıdır,

 • Konuşurken doğru sözcüğü bulmada zorlanırlar,

 • Soru sormaktan çekinirler,

 • Hangi soruyu soracağını, soruyu nasıl soracağını bilemezler,

 • Konuşurken aynı bilgiyi defalarca tekrarlarlar,

 • Konuşurken karşılarındakilere yeterli bilgi aktaramazlar.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım becerilerinin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.
Dil Gelişimi Çocukla normalden biraz daha yavaş ve sakin bir biçimde konuşulmalıdır.
Çocuk konuşurken dikkatle dinlemelidir.
Çocuğun taklit etmesi için ona uygun model olunmalıdır.
Çocuğun ifadeleri yeni sözcükler eklenerek genişletilmelidir. Çocuk “kedi” derse, “evet küçük kedi”/ “kedi üşümüş” gibi genişletmeler yapılabilir.
Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları fark edildiğinde ilgili uzmanlara yönlendirme yapılmalıdır.
Bilişsel Gelişim Bilişsel becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir. Ancak grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.
Sınıftaki çocuklar dil ve konuşma bozukluğu olan arkadaşlarını kendi gruplarına almaları konusunda yönlendirilmelidir.
 Motor Gelişim Motor becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.