ADALET MESLEK LİSELERİ

07.05.2013 22:56

 İlköğretimden sonra dört yıl öğretim süresi olan okullardır.

Adalet Meslek Lisesinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari düzeyde genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim Adalet alanı Zabıt Kâtipliği ve İnfaz Koruma dalı programı uygulanmaktadır. Adalet meslek liseleri Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okul mezunları öncelikle Adalet Bakanlığının Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli meslek elemanı olarak yetiştirilmekte olup, Adalet ve Hukuk alanlarında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarda da görev alabilir. Yüksek öğretime devam etmek isteyenler Adalet Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş yapabilmekte olup, Hukuk Fakültelerini de tercih edebilmektedirler.


Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye https://ttogm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.