Adli Tıp Teknikeri

10.05.2013 00:02

 GÖREVLER

Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar, Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır, Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder, Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır, Olay yeri incelemelerine katılır, Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder, Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler, Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır, Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar, Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar, Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder, Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder, Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder, Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar, Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler, Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar, Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler, Bilirkişi olarak görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tur Aleti, (Alçı kesme makası), Keskin bıçaklar, Makaslar, Çekiç, Enjektör, Tüp, Bidon (Kap), Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.) Steril malzemeleri, Metre.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı, Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen, Dikkatli, sabırlı, sakin, El ve parmak becerileri gelişmiş, Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen, Kimyasal kokuları iyi algılayabilen, İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen, Ağır kokulara dayanıklı, Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Adli tıp teknikerleri bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Adli Tıp Teknikerliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Otopsi Yardımcılığı” olarak değişmesi nedeniyle, “Adli Tıp Teknikerliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Adli Tıp Teknikerliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi, Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adli Tıp Teknikerliği programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Kimya, Biyoloji, Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Adli Tıp Teknikerliği” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kalırsa isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan ÖSS ‘ye girmeleri ve yeterli Sayısal 1 (SAY 1) puanı almalar gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Adli Tıp Teknikerliği programında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince

1.Yıl : Adli Tıp 1, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Adli Tıp 2, Anatomi, Bilgisayar kullanımı, İlkyardım, Sekreterlik Hizmetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri ile seçmeli dersler 

2 Yıl: Otopsi 2, Postmortem Örnek Alma, Psikoloji ve Davranış bilimleri derslerini görürler. Ayrıca hastahanelerin Adli Tıp Anabilim dallarında staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Adli Tıp Teknikeri” ön lisans diploması ve Tekniker” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Adli Tıp Teknikerleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır. Ayrıca, bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME

Adli tıp teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Adli Tıp Uzmanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Bölüm Öğretim Elemanları, Meslek mensupları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu, ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2008), Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.