Adresi yanlış bildirirsem cezai bir hüküm var mıdır?

15.05.2013 21:20

 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre; 


Gerçek Dışı Beyan Madde 67 - (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

MADDE 68-(1) c) Mülkî idare amirince bu kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 TL idarî para cezası verilir. 

Ayrıca; 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nda RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN - 
Madde 206 - (1) Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır, denilmektedir. 

Yanlış ikamet bildirimlerinin okul müdürlükleri tarafından tespit edilmesi durumunda okul müdürlerinin isme kayıtlı fatura isteme yetkisi vardır. Aksi durumun tespiti halinde cezai işlem uygulanır.