Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

10.05.2013 00:01

 GÖREVLER

Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur, Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır, Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir, Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler, Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar. Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder, Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar, Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur, Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir, Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler, Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir, Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar, Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar, El becerilerine yönelik örnek ürünler ve yapım araç-gereçleri, dikiş makinesi, Laboratuar aletleri, kimyasal katkı maddeleri, Mutfak araç-gereçleri (Ocak ,fırın, buzdolabı), Alanı ile ilgili mesleki yayınlar, Yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili, İnceleme ve araştırmaya meraklı, Ayrıntılara dikkat eden, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,dikkatli,işine özen gösteren, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Genelde derslerini ayakta yürütür. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar. 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Mesleki Eğitim Fakültesi, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Gazi Üniversitesi (Ankara) Mesleki Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi (Konya) Mesleki Eğitim Fakültesi, Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölüme öğrenci alındığı döneme aittir. Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik,Kimya),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Türkçe, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-1) puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” ile ilgili en az bir yüksek öğrenim programını tercih etmek gerekmektedir. Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri,Yiyecek ve İçecek hizmetleri Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi, Aşçılık, Besin Teknolojisi - Pastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi -İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi–Besin Kontrolü ve Analizleri, Besin teknolojisi-Gıda Kontrol analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Ev ekonomisi, Mutfak, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 

Bu bölümde alınan eğitim dersleri: Genel Kimya, Genel Biyoloji, Genel Psikoloji, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İstatistik,

Bu Bölümde Alınan Branş Dersleri; Meslek Teknolojisi, Temel Beslenme İlkeleri, Pişirme Tekniklerine Giriş, Ev ve Mutfak Araçları, Besin Kimyası, Ev Yönetimi, Besin hazırlama ve Pişirme Teknikleri, Genel Mikrobiyoloji, Özel Durumlarda Beslenme, Aile Ekonomisi ve Tüketici Eğitimi, İş Teknik Eğitimi, Ev Planlama ve Dekorasyon, Deneysel Yiyecek Hazırlama, Kurum ve Ticari Mutfak, Gıda Analizi ve Kontrolü, Dünya Mutfak Kültürleri, Kat Hizmetleri, Servis Teknikleri, Besin Hijyeni ve Kalite, Türk Mutfağı, Besin İşleme ve Saklama, Toplum Sağlığı ve İlkyardım, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Ailede Etkileşim, Hastalıklarda Beslenme ve Diyet, 

Bu Bölümde Alınan Pedagojik Formasyon Dersleri; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması” ve “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi- Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleridir. Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler. Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin kademesinden göreve başlarlar. Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir. MEB\\\'ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri

bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Ev Ekonomisti, Diyetisyen, Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmeni, Ev Ekonomisi Öğretmeni,

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Selçuk Üniversitesi( KONYA) Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ÖSYM 2010 Dikey geçiş Sınav Kılavuzu, 2010 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.