ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

07.05.2013 23:03

 Amacı

·         Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,

·         Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

·         Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır.

Eğitim süresi 4 yıl olan ve sınıf mevcutlarının en fazla 30 olduğu Anadolu öğretmen liselerinde genel kültür dersleri, öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerin yanı sıra 2. yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca okutulur. 

 

Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yükseköğretim programlarına uygun olarak Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil alanlarına göre gruplandırılır.

 

Giriş şartları

 

Anadolu Öğretmenler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin Seviye Belirleme Sınavını (SBS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden;

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

·         Başvuru yılında ilköğretim okulu sekizinci sınıfta okuyor olmaları,

·         İlköğretim okulunun 6. 7. ve 8’inci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmaları,

·         Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmaları istenir.

Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

·         Çalışkanlığı,

·         Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,

·         Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,

·         Kendine olan güven duygusu,

·         Ahlâkî durumu,

·         Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulur.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

·         Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise 2457 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir.

·         Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere doğrudan burs verilir.