ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

07.05.2013 22:57

  Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan ve 5450 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen okullardır.

Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, "Anadolu" programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.


Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerinde;
Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez-Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.
Hemşirelik programından mezun olanlar "Hemşire",
Sağlık Alanı; Acil Tıp dalından mezun olanlar "Acil Tıp Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Anestezi dalından mezun olanlar "Anestezi Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Çevre Sağlığı dalından mezun olanlar "Çevre Sağlığı Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Diş Protez dalından mezun olanlar "Diş Protez Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Ortopedik Protez- Ortez, dalından mezun olanlar "Ortopedik Protez-Ortez, Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Radyoloji dalından mezun olanlar "Radyoloji Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Tıbbi Laboratuvar dalından mezun olanlar "Laboratuvar Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Tıbbi Sekreterlik dalından mezun olanlar "Tıbbi Sekreter",
unvanı ile Sağlık Bakanlığı bağlı özel ve resmi, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye https://sdb.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 


Sağlık Meslek Liselerinin Bölümleri ile ilgili Açıklayıcı Bilgiler :

 

A . Radyoloji Teknisyeni

            Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken,filmin banyosunu yapan,ışın tedavi planını uygulayan,film raporlarını hazırlıyan ve arşivleme işlemlerini yürüten bölümdür.

 

B . Anestesi Teknisyeni

            Bir hekim kontrolu altında hastaları ,cerrahi müdahaleler sırasında anestesik maddeleri tekniğine göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.

 

C . İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni

            Bireyi,aileyi,toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden,ruh ve sosyal yönden  kazayı uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan,uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlıyan sağlık personelidir.

 

D . Labaratuvar Teknisyeni

            Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli labaratuvarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacı ile ,her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki labaratuvar tetkik ve analizlerini yapan,bu amaçla numune alan,analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlıyan,yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.

 

E . Diş Protez Teknisyeni

            Ağız ve diş konularında,diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan veya düzenleyen protez ve apereyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.

 

F . Çevre Sağlığı Teknisyeni

            Her türlü yerleşim yerinde birey,aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen,kontrol altına alan,iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlıyan,bu amaçla atıklar,kemiriciler,vektörler,su,hava,gıda,konut,endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan ,ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma tekniklerini uygulayan,sağlık eğitimi,istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.

 

G . Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni

            Bireyin,ailenin ve toplumun beden,ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği  ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan ,mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan,gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.

 

H . Tıbbi Sekreter

            Tıbbi istatistikerle ilgili verileri derleyen,derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen ,tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürüten ,ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.