ANADOLU TAPU KADASTRO LİSESİ

07.05.2013 22:09

 İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır.

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde, öğrencilere Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik elemanlar yetiştiren programlar uygulanmaktadır.
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu okulla ilgili daha detaylı bilgiye 
https://etogm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.