ANADOLU TARIM MESLEK LİSELERİ

07.05.2013 22:08

 İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır.

Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.
Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye 
https://etogm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.