Anne/baba olarak çocuğumun ilköğretime kaydı ile ilgili sorumluluğum nedir?

15.05.2013 21:37

 Her veli, vasi veya aile başkanı ("aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi bulunmadığında ilköğretime devama zorunlu olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındırandır) çocuğu zamanında ilköğretim okuluna kaydettirmekle yükümlüdür.