ASKERİ LİSELER

20.05.2013 20:01

 ASKERİ LİSELER

 

            Askeri liseler,Türk Silahlı Kuvvetlerine yeterli bilgi düzeyine sahip ve üstün beden yeteneğine ulaşmış subay adayı yetiştirir.Askeri liseler parasız yatılıdır.

İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi; İzmir’de Maltepe Askeri Lisesi ve Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi vardır.

 

                        DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

 

            Astsubay okulları,ortaokul üzerine 3 yıl eğitim verir.Öğrenciler, bu okulu bitirdikten bir yıl sonra orduya astsubay olarak katılırlar.

            Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhiye Astsubay hazırlama okulu,tüm Silahlı Kuvvetlere Sıhhiye Astsubayı adayı hazırlar.

            Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu; Kara Kuvvetlerine Muhasebe ve Elektronik  Astsubayı adayı yetiştirir.

            Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu; tüm Silahlı Kuvvetlere Mızıka Astsubay adayı yetiştirir.

 

                        JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU

 

            3 yıl süreli Jandarma Astsubay Hazırlama Okulunda modern fen programı uygulanır.Kılavuzu; Jandarma Okulu Komutanlığı Kayıt Kabul Komisyon Başkanlığı Güvercinlik /ANKARA adresinden ya da İL Jandarma Alay Komutanlıklarından temin edilebilir.

 

                        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS KOLEJLERİ

 

            Polis Kolejlerinde birinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı,3 yıl, bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille yapan resmi liselerin fen kolu müfredat programı uygulanmak üzere 4 yıldır.

Okullarda lise programı ile birlikte Emniyet Teşkilatına ait disiplin alışkanlığı da kazandırılır.Bu okullar,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı Devlet liseleridir.

 

            ASKERİ LİSELER,ASTSUBAY OKULLARI,POLİS KOLEJLERİNE GİRİŞ ŞARTLARI

 

            1 . Erkek olmak,

            2 . Sabıkasız olmak,

            3 . 1. Derecedeki akrabalarının sabıkasız olması,

            4 . Bu sınavlara katılacak öğrencilerin fiziksel özellikleri:

               11 yaşındaki adayın boy uzunluğunun 134 cm olması

               12        “            “       “            “          139   “       “

               13        “            “       “            “          144   “       “

            5 . 134 cm boyundaki adayın 34’ den 15 kilo düşük ya da 5 kilo fazla olması

            6 . 17 yaşından gün almamış olmak

            7 . Öğrenimine ara vermemiş olmak

            8 . Lise ve dengi okullara kayıt yaptırmamış olmak

            9 . Askeri Liseler için ortaöğretim yıl sonu başarı notunun  3,5

                 Astsubay Okulları için      “       “      “       “          “        2,5

                 Polis Kolejleri   için          “       “      “      “           “         3   olması şartı aranır.

 

Kız öğrenciler, lise öğreniminden sonra ÖSYM puanı ile Harp Akademisine girebilmektedir.