Beden Eğitimi Öğretmeni

09.05.2013 23:57

 GÖREVLER

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planı, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Gülle, disk, çekiç, engeller, sehpa ve çıtalar, barfiks, dik halat (tırmanma halatı), eğik halat, paralel ve asimetrik bar, halka, ip merdiven, parmaklıklı duvar, jimnastik kasası, minder, denge ağacı, tramplen, trambon, trambolin, atlama ipi, sağlık topu, saplı top, trapez, lobut, çember, lastik top, su topu, tenis masası, tenis topu, raket, ring, halat, boks eldiveni, koki, branda, mayo, eşofman, spor ayakkabısı, kayak ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler, ağırlık torbası, ağırlık yeleği vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beden eğitimi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin; Spor yeteneği olan, Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, Bedence sağlam ve güçlü, Spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, okulun bahçesinde ve bazen sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta atlama, sıçrama, koşma, tırmanma gibi hareketler yaparak yürütür. Çalışma ortamı mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; aşağıda belirtilen üniversitelerin Eğitim fakültelerinin ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

Adnan Menderes Üni. (Aydın) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

Akdeniz Üni. (Antalya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Anadolu Üni. (Eskişehir) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Ankara Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Atatürk Üni. (Erzurum) Ağrı Eğitim Fakültesi,

Atatürk Üni. (Erzurum) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Atatürk Üni. (Erzurum) Erzincan Eğitim Fakültesi,

Atatürk Üni. (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

Celal Bayar Üni. (Manisa) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

Cumhuriyet Üni. (Sivas) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğitim Fakültesi,

Çukurova Üni. (Adana) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Dicle Üni. (Diyarbakır)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

Dumlupınar Üni. (Kütahya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Ege Üni. (İzmir) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Erciyes Üni. (Kayseri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Fırat Üni. (Elazığ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Gazi Üni. (Ankara) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Gazi Üni.Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor yüksek okulu,

Gazi Üni.Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Gaziantep Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

Hacettepe Üni. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,

Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,

İnönü Üni. (Malatya) Eğitim Fakültesi,

İstanbul Üni.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kafkas Üni. (Kars) Sarıkamış Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi,

Kocaeli Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Marmara Üni. (İstanbul) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Mersin Üni. (İçel) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Muğla Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Mustafa Kemal Üni.(Hatay) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

Niğde Üni. Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Niğde Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Amasya Eğitim Fakültesi,

Ondokuz Mayıs Üni. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Y.Okulu

Pamukkale Üni. (Denizli)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Sakarya Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Selçuk Üni. (Konya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Selçuk Üni.Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Burdur Eğitim Fakültesi

Trakya Üni. (Edirne) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Uludağ Üni. (Bursa) Eğitim Fakültesi,

Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Eğitim Fakültesi.

ÖN EĞITIMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Beden Eğitimi, Biyoloji, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmaları, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. Yetenek sınavı iki aşamada yapılmaktadır. 

Birinci aşamada; adayın 20 m. mekik koşusunda aldığı puan ile ÖSS puanı göz önünde bulundurulur. Sıralamaya konulanlar barajı geçtiklerinde ikinci aşamaya devam edebilirler.

İkinci aşamada; adayın psikomotor özellikleri 6 testle ölçülerek spora yatkınlık düzeyleri belirlenir. Adayların iki aşama sonunda aldıkları toplam puana göre yapılacak sıralama sonunda saptanan kontenjana girenler meslek eğitimine başlama şansına sahip olurlar.Psikomotor özellikleri ölçen testler: El kavrama kuvveti, Bacak kuvveti, Dikey sıçrama, Esneklik, 30 m. sürat, Koordinasyon ve beceri

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır. Eğitim süresince okutulan dersler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yılında: Spor Bilgisine Giriş I-II, Anatomi, Fonksiyonel Anatomi, Fizyoloji, Spor Fizyolojisi, Bilgisayar I-II, Ritmik Eğitim ve Jimnastik, Basketbol I-II, Voleybol I-II, Hentbol I-II, Atletizm I-II, Serbest Jimnastik I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca).

2. Yılında: Atletizm III-IV, Basketbol III, Voleybol III, Hentbol III, Güreş II-III, Ritmik Jimnastik II-III, Futbol I-II, Alet Jimnastiği I-II, Spor Fizyolojisi, Eğitim Bilimlerine Giriş, Beden Eğitimi Spor Sosyolojisi, Hareket Bilgisi, Rekreasyon Liderliği, Eğitim Psikolojisi.

3. Yılında: Futbol, Alet Jimnastiği III, Antrenman Bilgisi I-II, Cankurtaran III, Eğitsel Oyunlar, B.Eğitimi Spor Tarihi, Halk Oyunları I-II, Seçmeli Ders I (Modern dans, halter, su topu, masa tenisi vb.), Seçmeli Ders II (Senkronize yüzme, aerobik dans, kürek, tenis vb.), Genel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme.

4. Yılında : Seçmeli Spor Dalı I-II, Spor Masajı, İstatistik, Sağlık Bilgisi Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri., Eğitim Sosyoloji, Seçmeli Ders, Uygulama dersleri vb. verilir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten lisans diploması ve “Beden Eğitimi Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları, ortaokullar, genel liseler, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseler, fen liseleri, spor meslek lisesi ve üniversitelerde, beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler. Beden Eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler. MEB\'ca yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettişlik yapabilirler. Beden eğitimi öğretmenleri , çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler vb.) çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı\'nca burs verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Öğretmenlik mesleği dışında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde idareci ve antrenör olarak, spor kulüplerinde monitör, masör ve kondisyoner, özel spor kuruluşlarında ve diğer kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman olarak, turizm sektöründe animatör olarak görev yapabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

Antrenörlük, Masörlük, Kondisyonerlik

EK BİLGİLER

Eğitimde Derslerle İlgili Olarak Öğrenilenler; Anatomi ile ilgili terimler, tanımlar, kemik ve doku yapısı, eklemlerde yapılan hareketler, bunları oluşturan kaslar, eklemlerin çıkış-bağlanış yerleri, bunlara uygulanan basit test örnekleri, Beden eğitimi derslerinde dikkat edilecek hususlar, orta yaş ve yaşlılara göre spor, sporun tarihçesi, Toplumsal olgu olarak spor, sporu kurumlaştıran olaylar, Türk kültüründe spor, Çeşitli danslarda gerekli olan hareket teknik ve formların verilmesi, bunların müzik eşliğinde yapılabilmesi için ritm duygusunu geliştirme solo ve grup halinde müzikli ve müziksiz dans hazırlama çalışmaları, Burkulmaların tanımı, tedavisi, ayak ve ayak bileği sakatlıkları, omurga sakatlıkları, lumbago tanısı ve tedavisi, kas krampları, kaldırma ve taşıma teknikleri,çıkıklar, kırıklar, ilk yardım ilkeleri, Masajın uygulanabileceği ve uygulanamayacağı durumlar, spor masajının fizyolojik etkileri, çeşitleri, masaj manuplasyonları, Hücre, kan, duyu, dolaşım, metabolizma, boşaltım ve üreme fizyolojisi,Psikolojinin spordaki yeri ve önemi, uygulamada temel ilkeler, motivasyon, psikomotor davranışlar, performansı etkileyen psikolojik faktörler, Günümüzde spor psikolojisi çalışmaları, antrenörlerin spor psikolojisi bilmesinin yararları, Vals, hoplama, sekme, galop çeşitleri, sıçrayış ve dönüş tekniklerinin verilmesi, bu hareketlerin müzik eşliğinde yapılması, top, çember, kurdele, lobut vb. aletlerin kullanılma tekniklerinin öğretimi, Antrenmanın amacı, önemi, motorik özelliklerle ilgili antrenman örnekleri, kondisyon çalışmaları, antrenman yöntemleri antrenman planlamaları, antrenman periyodlamaları, istasyon çalışmaları, sürantrenman ve belirtileri, önlenmesi hakkında bilgiler, Lineer kinematik, açısal kinematik, biyomekanikte analiz tekniği, Hareket terminolojisi, ayakta, diz üstü duruş pozisyonları, kol pozisyonları, baş ve gövde pozisyonları, yatarak ve oturarak, denge, asılma pozisyonları, dayalı pozisyonlar. Komutlar ve hareket eksenlerine göre eklemlerde yapılan hareketler, Halk bilimi ve oyunlarının tanımı, horonlar, aksak ritimli oyunlar, halaylar, oyun ve sahne düzenlemeleri, oyunların anlatımını şekillerle ve yazıyla gösterme, Çeşitli yöre oyunlarının öğretilmesi ve mizansen hazırlamalar, gösteriye yönelik çalışmalar,Beslenme ilkeleri, vücudun ısı enerji ihtiyacı, dengeli ve yeterli beslenmenin temelleri, temel besin öğeleri, beslenmenin yeri ve önemi,Metod uygulamada gerekli bilgiler, plan çeşitleri, öğretmenlikte çalışma şekilleri, spor kollarında bulunması gereken evraklar, gösteri aletleri, merasimdeki yönetmelikler, öğretim yöntemleridir. Boş zamanı değerlendirme etkinlikleri, Dekreasyonun tanımı ve amacı, dekreasyon liderinde bulunması gereken özellikler ve liderlerin görevleri, Spor tesislerinin tanıtılması, dünya, olimpiyat, kıta şampiyonaları, bu şampiyonaların organizasyonu, Çeşitli spor branşlarının antrenman yöntemleri, yarışma kural ve yönetmelikleri ileri düzeyde teknik ve taktik gelişimlerin antrenörlükte öğretmenlik yöntemleriyle öğretilmesi, Takım sporlarında (Basketbol-Voleybol-Hentbol-Futbol) oyun kuralları, saha ve malzeme ölçümleri, savunma ve hücuma yönelik temel tekniklerin öğretilmesi ve geliştirilmesi, savunma ve hücum tekniklerinin takım savunma ve takım hücum çeşitleri içinde ve çeşitli safhalarda uygulanması, Bireysel sporların (Jimnastik, Güreş, Atletizm) yarışma kural ve yönetmelikleri, saha ve malzeme ölçümleri. Öğrenilen temel tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması konuları ile ilgili dersler verilmektedir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı, 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Kılavuzu –2010 Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, 

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr 

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.