Bilgileri Uzun Süreli Belleğe Aktarma

11.05.2013 19:44

 Edindiğimiz Bilgileri Uzun Süreli Belleğimize Nasıl Aktarırız?

 

 

 

 

 

Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulur.
 
Çevreden beyne devamlı olarak çeşitli uyarıcılar gelir.
 
Çevreden gelen bu uyarıcılar hafızaya yerleşir. İnsan hafızası "kısa süreli" ve "uzun süreli" hafızalar olmak üzere ikiye ayrılır.
 
Uyarıcılar ilk önce kısa süreli hafızaya gelir. Örneğin; yeni öğrendiğiniz bir telefon numarasını çevirdiğinizde meşgul çalarsa telefonu yeniden aramak için telefon fihristine bakma gereksinmesi duyabilirsiniz.
 
Oysa bilginin uzun süreli hafızaya geçmiş şekli daha önemlidir.
 
Uzun süreli hafıza günlerle, haftalarla sınırlıdır.
 
Bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçmesi, düzenli tekrarların yapılmasıyla sağlanabilir.
 
Bilgilerinizi tekrar etmediğinizde karşılaşacağınız durum "unutma" tekrar ettiğinizde ise "hatırlama" olacaktır.
 
Öğrendiğiniz bilgileri sınayıp ve "Ben neyi ne kadar öğrendim?" sorusuna cevap bulduğunuzda, bilgiyi hafızanıza yerleştirmiş ve unutmayı önlemiş olacaksınız. Aksi durumda, geriye sadece bilgi kırıntıları kalacaktır.

Unutmayı önlemenin bir başka yolu ise bilgiyi anlamlı hale getirmektir.
Bilgiyi mümkün olduğu ölçüde fazla kanaldan almak ve görsel hale getirmek de öğrendiklerinizi hatırlamanız açısından önemlidir.
 
Yapılan araştırmalar öğrenilen bilginin %70'inin 24 saatte unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle günlük tekrar çok önemlidir.
 
Tekrar yapılmadan biriktirilen bilgi, altından kalkılması çok güç olan bir "yığın" gibidir. Bu yığının karşısında durup baktığınızda çaresizliğe düşebilirsiniz.

Oysa yapılacak olan bir tekrar programı ile bu yığını eritmek ve bilgiyi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak mümkün olacaktır.

Tekrar yapmayı geciktirdiğinizde, öğrenmiş olduğunuz şeyleri yeniden öğrenmek için ikinci bir çaba sarf eder ve zaman harcarsınız.

Tekrarlarınızı günlük, haftalık ve aylık tekrar olarak gruplayabilirsiniz.

Yapılan araştırmalar uykunun öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan unsur olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle uyumadan önceki ve uykudan sonraki tekrarlar kalıcıdır.

Unutmayı önlemenin bir başka yolu da not tutmaktır. Tutulan notların tekrarı, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırır.

Sınava hazırlık sürecinde amacınıza ulaşabilmeniz için verimli çalışmalı, bilgileri tekrar etmeli, eksiklerinizi belirleyip gidermek için çaba sarf etmelisiniz. Bununla birlikte dinlenmeyi de sağlamalısınız.

Günlük Tekrarlar: O gün içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların kısa bir tekrarının yapılması demektir.

Haftalık Tekrarlar: O hafta içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların öncelik sırasına göre gözden geçirilmesidir.

Aylık Tekrarlar: O ay içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların gözden geçirilmesidir. Öğrencilerimizin "Zaman mı var bu tekrarlan yapmak için?" sorusunu sorduklarını duyar gibiyiz. Ancak bu tekrarların amacı, iyi anladığınız bilgilerin hafızanıza yerleşmesini sağlamak, onları yeniden öğrenmek için fazla ve gereksiz zaman harcamanızı önlemektir. Söz konusu tekrarlar yapılmadığında öğrendiğimizi zannettiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğunu kısa bir süre sonra unuturuz. Zaten planlı ve programlı çalışmadan kastedilen de düzenli tekrar programıdır.