Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

09.05.2013 23:54

 GÖREVLER

Muhasebe ile ilgili tüm belgeleri bilgisayara kaydeder. İşyeri ile ilgili beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar. Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar. Çalıştığı işyerinin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder. Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar. Muhasebe paket programlarını kullanır, Mali tabloları düzenler, İşletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder, Muhasebeleştirme, maliyet hesaplama ve envanter işlemlerini yapar, Raporlama ve yedekleme işlemlerini yapar. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, Tek düzen muhasebe hesap planı, Hesap makinesi, Fiş, fatura, çek, senet, diğer kıymetli evraklar Fotokopi makinesi, Faks, yazıcı, Okuyucu, Telefon, Diğer büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak isteyenlerin; Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip, Dürüst ve güvenilir, Sır saklayabilen, Matematikle ilgili konularda başarılı, Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan hoşlanan, Güler yüzlü, İnsan ilişkilerine özen gösteren,

Yeniliklere açık, Ekip çalışmasına uygun, İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Bilgisayarlı Muhasebe Elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak göz, sırt ve boyun bölgelerinde sağlık problemlerine neden olabilir. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi zorunludur. Bu yüzden vergilendirme dönemlerinde iş yükü sebebiyle daha çok çalışmaları gerekebilir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Muhasebe ve Finansman” alanının “Bilgisayarlı Muhasebe” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır. Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

TÜRKİYE İŞ KURUMU

Mezun olunan mesleki ve teknik ortaöğretim programına ait diploma ve “Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” unvanını alırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayarlı muhasebe mesleğinin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ülkemizde, muhasebecilik 3568 sayılı yasa ile düzenlenmiş bir meslektir. Mesleğin eğitiminde bay-bayan ayrımı bulunmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır. 

EĞİTİM SONRASI

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlarının kazanç durumları, çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğüne, meslek mensuplarının tecrübesi göre değişiklik arz eder. Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin “Muhasebe ve Finansman” alanı Bilgisayarlı Muhasebe dalından mezun olanlar istedikleri takdirde; Bankacılık ve Sigortacılık, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Hava Lojistiği, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kooperatifçilik, Lojistik, Marina İşletme, Marka İletişimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Posta Hizmetleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sosyal Güvenlik, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Maliye önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların

kontenjanları dahilinde yerleşebilirler. Bu alandan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girip başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans, Bankacılık ve Finans (YO), Bankacılık ve Sigortacılık (YO), Sermaye Piyasası (YO), Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (YO), Sigortacılık (YO), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YO), Uluslararası Finans (YO), Gümrük İşletme (YO), Uluslararası Ticaret (YO), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (YO), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO), Muhasebe (YO), Muhasebe Bilgi Sistemleri (YO), Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO) bölümlerin tercih ederlerse Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenmekte, böylece diğer alanlardan mezun olanlara göre öncelik kazanmaktadırlar. 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Eğitim sürecinde, yeterlik sertifikalarını alarak ve sektörde iş başında eğitimini tamamlayarak muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde kariyer yapabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür. Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Muhasebe Meslek Elemanı, Maliye Meslek Elemanı, İşletme Meslek Elemanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı. Fiziksel ve zihinsel bir problemi olmayan her insan bu mesleği seçebilir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Muhasebe büroları, Karabük Ticaret Lisesi, Yenice ÇPL Müdürlüğü, 3308 Sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”, ÖSYS Başvuru Kılavuzu 2011, www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.