Bilişim Sistemleri Mühendisi

09.05.2013 23:54

 GÖREVLER

Her alandaki işletmenin Bilişim Sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapar, Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar, Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler, Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleştirebilecek donanımı kullanacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar, Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir, Donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar, Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlar, Sistem programcısı olarak görev yaparlar, Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirir, Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni işletim sistemlerini eskileri ile değiştirir, Yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olur, Sistem çözümleyici olarak görev yapar, Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar. Bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurar, Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler, Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir, Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir, Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapar, Web uygulamaları gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal yazıcı, deney seti, macintosh) Cd, memory stick vs. Yazılım Parkı(çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri tabanı yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, smilatörler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip, Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen, iyi bir araştırmacı, kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilişim sistemleri mühendisi genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışır. Çalışırken üst yönetimle, meslektaşlarıyla ve iş sahipleri ile iletişim halindedir. Gerektiğinde donanım alanında teknisyen ile beraber müdahale yapar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı ilgili fakültelerin (Mühendislik) Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (UOLD-SUNY Binghanston) Elektrik-Elektronik Fakültesi,

Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Mühendislik Fakültesi,

Atılım Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi,

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞE) Mühendislik Fakültesi,

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞE) Mühendislik Fakültesi ,

Doğu Akdeniz Üniversitesi ( KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, İngilizce.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4”puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Anadolu

Öğretmen Lisesi ve öğretmen lisesi, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AÖBP) daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak puanlarına eklenmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir. Bilgi Güvenliği Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Bilişim Sistemi Mühendisliği lisans programına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden alınan dersler eşit olarak yapılır. Elektronik mühendisliği ve donanım dersleri en aza indirilmiştir. Bu bölümde, bilgisayarın iç yapısından çok, kullanımı ve uygulama alanları ile ilişkilidir.

Eğitimin 1. Yılında Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, İngilizce, İktisat, Matematik, Genel Fizik, Türkçe, Algoritma ve Programlama.

2. Yılında Difransiyel Denklemler ve Lineer Cebir, Yönetim ve Organizasyon, Veri Tabanları ve Algoritmaları, Dijital Mantık Tasarımı, Sayısal Analiz, Elektriğin Temelleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Farklı Bilişim Yapıları, Dijital Tasarım, Bilgi Mimarlığı, Nesne Merkezli Programlama.

3. Yılında Bilişim Teknolojilerin Temelleri, Operasyon Sistemleri, Nesne Merkezli Programlama, Yönetim Bilimi, Pazarlama, Veri Tabanları ve Organizasyon, Üretim Sistemleri Analizi, İşaret ve Sistemleri, Yazılım Mühendisliğine Giriş. 

4. Yılında Bilgisayar Ağları Veri Depolaması, Bilgisayar Ağ Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Fabrikasyon Bilgi Sistemleri, Elektrik İş ve Ticaret Sistemleri, gibi dersler okutulur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans diploması ve “Bilişim Sistemleri Mühendisi ” unvanı verilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu-Özel sektör ayrımı olmaksızın, Bankalar, Sigorta şirketleri, Yazılım hizmeti sunan şirketler, Telekominikasyon şirketleri, Ulaştırma ve Lojistik şirketleri ile bağımsız yazılım sistemi kurmak isteyen tüm şirketlerin bünyesinde bilişim sistemleri mühendisleri çalıştırılmaktadır. Fabrikalarda üretim tezgâhlarının yazılımlarının kontrolü ve yüklemeleri yapabilir. Bilişim Sistemleri Mühendislerinin istihdamında hizmetin niteliği herhangi bir önem arz etmemekte olup bilgisayara dayalı bilgi ve hizmetin sunulduğu tüm sektörlerde çalıştırılmaları mümkündür.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin haricinde herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Bilişim Sistemleri Mühendisleri ilk işe başlayışta asgari ücretin iki ile üç katı arası değişen oranlarda bir ücret seviyesinden işe başlamalarına rağmen, ücretler zaman içerisinde tecrübe, iş yerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Bilişim Sistemleri Mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler. Kendi işlerini kurarak kendi işlerinin patronu olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Bilgisayar Mühendisi, Matematik Mühendisi, İşletme, Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, 2010 (ÖSYS) Tercih Kılavuzu, Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Müh.A.B.D., ÖSYM (Öğrenci seçme ve yerleştirme Merkezi) Yüksek Öğretim Programları ve kontenjanları kılavuzu - 2010, Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey geçiş sınavı 2010 kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

İlgili eğitim kurumları, 

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri