Bir okul, çocuğun kaydını reddedebilir mi?

15.05.2013 21:14

 Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır. Okulların öğrenci aldığı adreslerin sınırları her yıl İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan bir komisyonca belirlenir. Ayrıca okulun kayıt aldığı adreslerde ikamet etmeyen çocuklar, okulun kontenjanının dolmaması durumunda nakil yöntemiyle kayıt yaptırabilirler.  Gazi ve şehit çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kayıtlarında adres zorunluluğu aranmaz. Yukarıda belirtilen koşulları karşılamayanların başvurduğu okul çocuğun kaydını reddeder. Çocuğu, adresine göre bağlı bulunduğu ilköğretim okuluna yönlendirir. 


Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her çocuğun okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.